Υπ. Υγείας: Υπαγωγή νέων ψυχοτρόπων ουσιών στις διατάξεις του ν. 4139/2013 .

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την Κοινή Υπουργική Απόφαση:

Υπαγωγή νέων ψυχοτρόπων ουσιών στις διατάξεις του ν. 4139_2013 «περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις ΑΔΑ Ω474465ΦΥΟ-ΓΔΧ