Υπ. Υγείας: Υγειονομικά πρωτόκολλα για τη διεξαγωγή συνεδρίων

Δείτε την εγκύκλιο όπως μας κοινοποιήθηκε από τον ΠΙΣ:

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 3611 Β_29-8-20 _ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ_ΣΕΛ13