Υπ. Υγείας: «Τροποποίηση των Εξεταστικών Επιτροπών Ιατρικών Ειδικοτήτων Ακτινολογίας, Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας, Εσωτερικής Παθολογίας, Ενδοκρινολογίας-Διαβήτη-Μεταβολισμού, Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Νεφρολογίας, Οφθαλμολογίας, Παθολογικής Ανατομικής, Παιδιατρικής, Χειρουργικής και Ψυχιατρικής με έδρα την Πάτρα, μέχρι την έκδοση της Απόφασης σχετικά με την διεξαγωγή των Πανελληνίων Εξετάσεων»

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε τη Υπουργική Απόφαση:

ΑΔΑ 62Υ5465ΦΥΟ-47Δ -ΥΑ Τροποποίηση των Εξεταστικών Επιτροπών Ιατρικών Ειδικοτήτων Έδρα Πάτρα