Υπ. Υγείας: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (Β΄2456) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. Φ90380/5383/738/2012 (Β΄1233), ΕΜΠ5/2012 (Β΄3054) και 55471/2013 (Β΄1561) κοινές υπουργικές αποφάσεις και ισχύει»

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

YA τροποποίηση ΕΚΠΥ 7-6-2016 ΨΕΟΧ465ΦΥΟ-ΛΤ7