Υπ. Υγείας: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α2δ/Γ.Π. οικ.9106/2016 (ΦΕΚ 314 Β) Υπουργικής Απόφασης “Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόκτηση ειδικότητας”

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την απόφαση:

Υπ Απόφαση για τροποίηση υπ απόφασης διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών σε Νοσοκομεία για ειδίκευση