Υπ. Υγείας: Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. Υ9/οικ.70521/14-8-2014 (ΦΕΚ 2243/Β’/18-8-2014) υπουργικής απόφασης «Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την απόφαση:

ΑΔΑ 7Ζ2Υ465ΦΥΟ-ΟΒΘ – Τροποποίηση της YA (ΦΕΚ 2243_18-8-2014) «Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης