Υπ. Υγείας: Τροποποίηση της εξεταστικής επιτροπής ιατρικής ειδικότητας Νευρολογίας με έδρα την Πάτρα μέχρι 31-12-2017

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Τροποποίηση της Εξεταστικής Επιτροπής Ιατρικής Ειδικότητας Νευρολογίας με έδρα την Πάτρα μέχρι 31 – 12 – 2017 – ΑΔΑ 614Ε465ΦΥΟ-5Ι5