Υπ. Υγείας-Τμήμα Ιατρών ΕΣΥ: Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία επιλογής για θέσεις ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας των Μονάδων Υγείας των ΔΥΠΕ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο:

ΑΔΑ ΨΗΡΤ465ΦΥΟ-10Γ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ