Υπ. Υγείας: Σχετικά με Υ.Α. για: “Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου εξειδίκευσης από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας” (ΦΕΚ 3958 Β΄ /12-9-2018).

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο:

ΥΑ για προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης