Υπ. Υγείας: Σχετικά με Υπουργική Απόφαση για: «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας» (ΦΕΚ 4138 Β΄)

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο:

ΨΠ3Ρ465ΦΥΟ-ΝΝΜ

Διόρθωση σφαλμάτων – σχετικό ΦΕΚ: ΦΕΚ 3065-31.7.2019 τ.Β΄