Υπ. Υγείας: Σχετικά με την αναγνώριση Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων και Πολύπλοκων Νοσημάτων

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο:

Υπ. Υγείας-Σχετικά με την αναγνώριση Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων Νοσημάτων