Υπ. Υγείας: Σχετικά με πλαίσιο λειτουργίας “ιατρείων παχυσαρκίας”

Δείτε το έγγραφο: