Υπ. Υγείας: Σχετικά με λειτουργία “ιατρείου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης”

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο το σχετικό έγγραφο:

Σχετικά με λειτουργία ιατρείου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης