Υπ. Υγείας: Σχετικά με λειτουργία ιατρείου Γενικής Ιατρικής από ιατρό με πιστοποιητικό Γενικής Ιατρικής

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο το σχετικό έγγραφο:

Σχετικά με λειτουργία ιατρείου Γενικής Ιατρικής