Υπ. Υγείας: Συστάσεις αναφορικά με τη διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του περιορισμού της κυκλοφορίας και των κοινωνικών επαφών

ΑΔΑ: 6ΠΖΕ465ΦΥΟ-7ΞΛ – Συστάσεις αναφορικά με τη διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του περιορισμού της κυκλοφορίας και των κοινωνικών επαφών λόγω της πανδημίας του νέου κορωνοϊού\

Καθώς τα νέα περιστατικά της νόσου COVID-19 συνεχίζουν να αυξάνονται σε όλη την Ευρώπη,
πολλά υγιή άτομα καλούνται να παραμείνουν στο σπίτι με περιορισμό κοινωνικών επαφών. Η τρέχουσα
κατάσταση πανδημίας COVID-19 και η ανάγκη επιβολής του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της
κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού, είναι πιθανό να
διαφοροποιήσουν τις διατροφικές συνήθειες και τις συμπεριφορές σωματικής δραστηριότητας του
ελληνικού πληθυσμού.
Η υπηρεσία μας, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και με γνώμονα την αξία της ισορροπημένης
διατροφής και της σωματικής δραστηριότητας στην προαγωγή και διατήρηση της σωματικής και ψυχικής
υγείας, προχώρησε στη διαμόρφωση ενός οδηγού συστάσεων διατροφής και σωματικής δραστηριότητας
για τη περίοδο περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού.
Ο Οδηγός (Παράρτημα παρούσης) περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με την
ισορροπημένη διατροφή και τις επιλογές γευμάτων τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά και εφήβους.
Περιλαμβάνονται παραδείγματα γευμάτων που μπορούν να μαγειρευτούν στο σπίτι και είναι σύμφωνα με
τις αρχές της παραδοσιακής ελληνικής διατροφής. Οι συστάσεις προέρχονται από τους Εθνικούς
Διατροφικούς Οδηγούς για Ενήλικες και για Βρέφη, Παιδιά και Εφήβους που έχουν εγκριθεί από το
Υπουργείο μας, σύμφωνα με τη σχετική (1) εγκύκλιο μας και διαμορφώθηκαν σε συνεργασία με την Εθνική
Επιτροπή Διατροφικής Πολιτικής.
Παράλληλα, ο οδηγός περιλαμβάνει συστάσεις για τη φυσική δραστηριότητα σύμφωνα με τις
αντίστοιχες οδηγίες που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με τίτλο “Stay
physically active during self-quarantine”.

Μένουμε Σπίτι, μένουμε δραστήριοι,τρεφόμαστε υγιεινά