Υπ. Υγείας: Συνταγογραφικές οδηγίες για τη χορήγηση Zavicefta (seftazidime/avibactam) και Zerbaxa (Ceftolozane/tazobactam)

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο:

ΠΙΣ ΠΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ ΠΙΣ 2935