Υπ. Υγείας: Συνταγογράφηση αντιβιοτικών φαρμάκων από Ιατρούς ή Οδοντιάτρους

Δείτε το έγγραφο του Υπ. Υγείας όπως μας κοινοποιήθηκε από τον ΠΙΣ: