Υπ. Υγείας: Συμπληρωματικές οδηγίες για τον αιμορραγικό πυρετό Έμπολα αναφορικά με το χειρισμό κλινικών δειγμάτων και νεκρών σωμάτων

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την εγκύκλιο:

Ω6ΜΤΘ-ΘΓ3