Υπ. Υγείας: Συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή νόμιμης απαλλαγής

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΩΔ8Ψ465ΦΥΟ-ΚΚΤ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ