Υπ. Υγείας: Συμπλήρωση της υπ’ αρ. πρωτ.: Γ2γ/57384/21-11-2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Παύλου Πολάκη για Κέντρα Αίματος.

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο:

ΑΔΑ 789Μ465ΦΥΟ-ΕΟΖ – Συμπλήρωση της Γ2γ_57384_21-11-2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ.Παύλου Πολάκη για κέντρα αίματος