Υπ. Υγείας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.

Επισυνάπτονται:

  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ..
  • Ανάκληση και Επαναπροκήρυξη της με αριθμ. Πρωτ. Γ4β/Γ.Π.οικ.24395/29-3-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και για τις δύο προκηρύξεις αρχίζει στις 7/3/2020 και λήγει 23/3/2020 και ώρα 15.00.

Πηγή: Υπ. Υγείας

 

Απόφαση Ανάκλησης και Επαναπροκήρυξης της με αριθμ. Πρωτ. Γ4β/Γ.Π.οικ.24395/29-3-2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.