Υπ. Υγείας: «Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα»

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το σχετικό έγγραφο:

7ΧΙ5465ΦΥΟ-ΙΡΕ