Υπ. Υγείας: Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα.

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το σχετικό έγγραφο:

ΑΔΑ 6Ο8Ι465ΦΥΟ-6ΦΘ – Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα