Υπ. Υγείας: “Πρόγραμμα ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου ΙΟΥΝΙΟΥ 2017”

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο το πρόγραμμα:

Ψ7Ζ8465ΦΥΟ-Κ2Μ