Υπ. Υγείας: “Πρόγραμμα εκπαίδευσης Χειρουργών και Ορθοπεδικών Ιατρών του ΕΣΥ καθώς και Πανεπιστημιακών”

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο:

ΠΙΣ ΠΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ 2897