Υπ. Υγείας: «Πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων για την χορήγηση άδειας εκτέλεσης Υπερήχων περιόδου ΜΑΪΟΥ 2017»

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το σχετικό έγγραφο:

6Χ72465ΦΥΟ-Ξ1Ε