Υπ. Υγείας: Πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων για την χορήγηση άδειας εκτέλεσης Υπερήχων περιόδου “ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014”

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΩΙΜ1Θ-1ΣΥ