Υπ. Υγείας: Πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων περιόδου ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης υπερηχογραφημάτων

Δείτε το πρόγραμμα: