Υπ. Υγείας: Πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων για την χορήγηση άδειας εκτέλεσης Υπερήχων περιόδου ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Δείτε την απόφαση: ΥΥΚΑ ΑΔΑ 7ΧΜ3465ΦΥΟ-ΗΦΩ – «Πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων για την χορήγηση άδειας εκτέλεσης Υπερήχων περιόδου ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ».