Υπ. Υγείας: Πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων για την χορήγηση άδειας εκτέλεσης Υπερήχων περιόδου “Νοεμβρίου 2015”

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το πρόγραμμα:

Πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων για την χορήγηση άδειας εκτέλεσης Υπερήχων περιόδου ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΑΔΑ ΩΛΧΘ465ΦΥΟ-ΖΧΧ