Υπ. Υγείας: Προστασία της δημόσιας υγείας μέσω ασφαλούς λειτουργίας δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών.

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την εγκύκλιο:

Υπ. Υγείας Προστασία της δημόσιας υγείας μέσω ασφαλούς λειτουργίας δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών – ΑΔΑ 6ΗΑΗ465ΦΥΟ-ΟΗΠ