Υπ. Υγείας: Προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών, σχετική ενημέρωση και προφύλαξη του κοινού για το έτος 2017

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΩΔΣ0465ΦΥΟ-6ΧΝ-Πρόγραμματα καταπολέμησης των κουνουπιών