Υπ. Υγείας: Περί αδειοδότησης των αυτοτελών ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115 Α΄)

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την εγκύκλιο:

ΥΥΚΑ-Περί αδειοδότησης των αυτοτελών ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 4486-2017 (ΦΕΚ 115 Α΄)