Υπ. Υγείας: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4461_2017 (ΦΕΚ 38 Α’)» (Αφορά ιατρούς ΕΣΥ)

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την εγκύκλιο:

ΥΥΚΑ Εγκύκλιος «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4461_2017 (ΦΕΚ 38 Α’)» 7Ι54465ΦΥΟ-ΓΦΧ