Υπ. Υγείας: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 4558/2018 (Α’ 140) (θέματα μετάθεσης ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., φαρμακοποιών Ε.Σ.Υ. και λοιπών επιστημόνων της ιατρικής υπηρεσίας των νοσοκομείων και των μονάδων υγείας των Δ.Υ.Πε)

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την εγκύκλιο:

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 4558_2018 (Α’ 140) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ