Υπ. Υγείας: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την ισχύ γνωματεύσεων Υγειονομικών Επιτροπών ως προς τον καθορισμό χρόνιων παθήσεων

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

Υπ. Υγείας-σχετικά με καθορισμό χρόνιων παθήσεων