Υπ. Υγείας: Παροχή διευκρινίσεων επί του Π.Δ/τος 84/2001 (ΦΕΚ Α/70/10-4-2001)

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο