Υπ. Υγείας: “Παρουσίαση απολογιστικών δεδομένων ως προς την δήλωση συμμετοχής Μονάδων Υγείας, Ιατρών και Επαγγελματιών Υγείας για την ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωση στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας για μαθητικό πληθυσμό, για το σχολικό έτος 2017-2018”.

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠ ΠΙΣ 2501