Υπ. Υγείας: Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με Υ.Α. για: «Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου εξειδίκευσης από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας» (ΦΕΚ 3958 Β΄ /12-9-2018).

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το σχετικό έγγραφο:

Πληροφορίες σχετικά με προϋποθέσεις για εξειδίκευση ιατρών