Υπ. Υγείας: “Παρέχονται διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α΄)

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το σχετικό έγγραφο:

ΨΘ85465ΦΥΟ-ΧΜΗ