Υπ. Υγείας:  Παράταση της θητείας των μελών των εξεταστικών Επιτροπών Εξειδικεύσεων ΜΕΘ και Νεογνολογίας με Έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη »

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο:

7Μ88465ΦΥΟ-ΕΝΦ