Υπ. Υγείας: Παράταση της θητείας των μελών των εξεταστικών Επιτροπών ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων με Έδρα την Αθήνα ,την Αλεξανδρούπολη ,την Πάτρα , το Ηράκλειο Κρήτης, την Θεσσαλονίκη , τα Ιωάννινα , την Λάρισα»

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο:

ΨΗΛΞ465ΦΥΟ-ΓΥΠ