Υπ. Υγείας: Παράταση της θητείας των μελών των εξεταστικών Επιτροπών Εξειδικεύσεων με Έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΩΨΡ3465ΦΥΟ-ΟΓ9