Υπ. Υγείας: Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας (World Mental Health Day) – 10 Οκτωβρίου 2016, με θέμα “Αξιοπρέπεια στην Ψυχική Υγεία – Πρώτες Βοήθειες Ψυχολογικής και Ψυχικής Υγείας για ΄Ολους” (Dignity in Mental Health – Psychological & Mental Health First Aid for All)

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΥΥΚΑ -Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας (World Mental Health Day)-10 Οκτωβρίου 2016, με θέμα Αξιοπρέπεια στην Ψυχική Υγεία