Υπ. Υγείας: «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων για την χορήγηση άδειας Υπερήχων περιόδου «Μαΐου 2016»

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΑΔΑ- 6ΛΚΤ465ΦΥΟ-Γ5Ρ – «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων για την χορήγηση άδειας Υπερήχων περιόδου « Μαϊου 2016»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών 13 Μαΐου 2016