Υπ. Υγείας: «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση τίτλου εξειδίκευσης στην Κλινική Μικροβιολογία περιόδου ΙΟΥΝΙΟΥ 2019»

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο:

Υπ. Υγείας-Ορισμός εξετάσεων για απόκτηση τίτλου εξειδίκευσης στην Κλιν.Μικροβιολογία περιόδου ΙΟΥΝΙΟΥ 2019