Υπ. Υγείας: Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την ΑΘΗΝΑ περιόδου ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο