Υπ. Υγείας: Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης στην Εντατική Νοσηλεία Νεογνών με έδρα την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη περιόδου Μαΐου 2019

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το σχετικό έγγραφο:

ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΙΑΤΡ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΝΕΟΓΝΩΝ