Υπ. Υγείας: “Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας Υπερήχων περιόδου Μαΐου 2018”

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο:

ΨΞΣΒ465ΦΥΟ-ΑΦ2