Υπ. Υγείας: Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας Υπερήχων περιόδου Μαΐου 2017

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο το πρόγραμμα:

6Τ2Ο465ΦΥΟ-5ΗΩ